Nursing and Midwifery

Idara ya Uuguzi na Ukunga ambayo itakuwa na sehemu zifuatazo;

 i. Huduma za Uuguzi (nursing) 

ii. Huduma za Ukunga (midwife) 

iii. Huduma za ustawi wa jamii (Social welfare services) 

iv. Huduma za lishe na jiko (Nutrition and Kitchen services)