Vitengo

vitakavyowajibika moja kwa Mkurugenzi wa Hospitali, kama ifuatavyo: 

1. Uhasibu na fedha

 2. Ununuzi na ugavi

 3. Ubora wa Huduma 

4. Habari, Mawasiliano na TEHAMA (ICT)

 5. Ukaguzi wa ndani