Pharmathetical Servives

Image captionIdara ya Huduma za Dawa na Vifaa Tiba ambayo itakuwa na sehemu zifuatazo;

i. Utunzaji wa dawa (Pharmacy store) 

ii. Ugawaji dawa (Dispensing unit)