Pharmathetical Servives

Idara ya Huduma za Dawa na Vifaa Tiba ambayo itakuwa na sehemu zifuatazo; 

i. Utunzaji wa dawa (Pharmacy store) 

ii. Ugawaji dawa (Dispensing unit)